IT Systeem Audits

Controle over uw IT systemen en omgeving.

Xperity zal u met deze systeem audit een overzicht kunnen geven over het functioneren van de gebruikte informatiesystemen binnen de organisatie.

Dit om na te gaan of de IT systemen wel aangepast zijn aan de achterliggende bedrijfsprocessen.

Specifiek zal deze audit een overzicht geven van de functiescheiding, controle en toegang tot welbepaalde IT systemen.

IT Systeem Audits Xperity

De IT systeem audit geeft een overzicht van de functiescheiding, controle en toegangen tot welbepaalde IT systemen

Op vraag van de onderneming kan Xperity de audit nog verder toespitsen op het operationele of voor welbepaalde projecten een audit doorvoeren.
(zie hiervoor onze aparte dienst, organisatie, budget en procesaudit).

Bij het laatste staat Xperity u bij in uw oordeel over het verloop van een project met inachtname van aantal procedures en projectplannen.

Een systeemaudit zal u in ieder geval in een rapport weergeven welke verbeterpunten voor bepaalde systemen als werkpunt voor uw organisatie kan dienen om te komen tot efficiëntere processen om zodoende workflow van de medewerkers binnen uw organisatie te optimaliseren.

Blijf op de hoogte over Xperity en haar diensten

Volg ons op

LinkedinYouTube

Xperity by VGD

We help you digitalize.
Let’s get over IT!