GDPR

De nieuwe Europese verordening (GDPR) houdt sinds 25 mei 2018 voor tal van bedrijven verplichtingen in bij het verzamelen van persoonsgegevens in het kader van hun business, anderzijds maakt net het bijhouden van data bij bedrijven tevens hun business uit.

Zo beschreef Bernard Marr, (Big Data expert en schrijver van de bestseller Big Data), big data als: ‘Using Smart Big Data, Analytics and Metrics To Make Better Decisions and Improve Performance’:  Big Data verwijst dus naar de mogelijkheden van bedrijven om gebruik te maken van de steeds toenemende hoeveelheid data en deze te analyseren.

Dit houdt als onderneming in dat constant een evenwicht gezocht moet worden tussen de opgelegde verplichtingen en het bijhouden van data.

Xperity kan hierop specifiek aan de hand van de verwachtingen van de klant of onderneming inspelen waarbij het concept van gegevensbescherming cruciaal blijft om te komen tot een bepaald niveau van informatiebeveiliging hetwelk aanvaardbaar is voor de onderneming.

Ondernemingen moeten immers nog altijd op een degelijke manier hun activiteiten kunnen blijven uitoefenen niettegenstaande de opgelegde verplichtingen in het kader van de nieuwe privacywetgeving.

Zie onze uitgebreide dienstverlening inzake data protectie.

Blijf op de hoogte over Xperity en haar diensten

Volg ons op

LinkedinYouTube

Xperity by VGD

We help you digitalize.
Let’s get over IT!