Informatiebeveiliging

Cybersecurity: Uw online informatie beschermen.

Informatiebeveiliging is primordiaal voor ondernemingen ter bescherming van de voor de bedrijfsvoering essentiële data (zoals deze van klanten, leveranciers, e.a.). Waar GDPR de nadruk legt op de bescherming van persoonsgegevens (zie dienst Data Protection Compliance) is het essentieel om ook alle informatiestromen in uw onderneming in kaart te brengen en in te kapselen.

Informatiebeveiliging (cybersecurity) is vandaag de dag niet weg te denken uit de bedrijfsvoering. Al dan niet doelgerichte aanvallen tegen uw informatiesystemen zijn niet te vermijden en kunnen zich in elke onderneming voordoen.

Het risico op een succesvolle cyberaanval kan echter wel drastisch ingeperkt worden. Xperity kan u hierbij helpen en gerichte adviezen geven teneinde uw onderneming in te kunnen dekken tegen risico’s zoals reputatieschade, diefstal, e.a.

Dit kan door middel van een doorgedreven securitycheck en nazicht van uw processen en de vraag of deze afdoende zijn afgeschermd tegen aanvallen van buitenaf. Op deze wijze kunnen de zwakke plekken in uw systeem worden gelokaliseerd en afgedicht.

De ISO gecertificeerde specialisten van Xperity staan klaar om uw informatiebeveiliging uit te bouwen of onder de loep te nemen.

Cybersecurity Informatiebeveiliging Xperity

Ons team van professionele en ervaren informatiebeveiligingsspecialisten helpen u bij het volgende:

  • Definitie van de IT beveiliging, de vereiste processen en controles om de bedrijfsbeveiliging correct te beheren.
  • Definitie en implementatie van beveiligingskaders om risico’s te beheersen en te managen.
  • Infrastructuurbescherming, gegevensbescherming, digitale identiteit en praktisch veiligheidsbeheer.
  • Reactieve beveiliging, beheer van de veiligheid in noodsituaties, ontwerp en uitvoering van de bewaking van de veiligheid, definitie van bedrijfscontinuïteitsplannen en crisisherstel.

Blijf op de hoogte over Xperity en haar diensten

Volg ons op

LinkedinYouTube

Xperity by VGD

We help you digitalize.
Let’s get over IT!