IT budgettering

Een IT budgettering vertrekt bij ondernemingen maar al te vaak vanuit een ongunstige positie waarbij de financiering van een project en de gewenste technologie voorop gesteld wordt en dan gepoogd wordt om IT-infrastructuur hierin te doen passen.

IT Budget Assessment Xperity

Het verhaal achter de cijfers. Ook in uw IT budget.

Een IT budget moet echter worden beschouwd als een uiting van de IT-Strategie.

Beschouw het budget niet enkel als een verlanglijstje voor financiering, maar als een instrument om uw IT-initiatieven te prioriteren en te bevestigen dat uw financiële investering overeenkomt met uw strategische prioriteiten.
Als één van uw strategische vereisten is dat u uw onderneming moet bijsturen om een verschuiving naar mobiele workplaces te ondersteunen, maar uw budgetten zijn beperkt, dan dreigt uw project  al van meet af aan te mislukken.

Op een vergelijkbare manier kunt u met uw budget vaststellen op welke gebieden u mogelijk te veel middelen uitgeeft.
Een assessment kan aantonen wat u uitgeeft aan niet of onnodige softwarelicenties of aan ondersteuningskosten voor een oudere versie van een tool.

Let’s get over IT! Let’s talk!

Een IT budget in lijn met uw strategie

Uw budget kan ook dienen als rechtvaardiging voor strategische initiatieven.
Dure cloudkosten zijn een eenvoudige onderbouw voor een overstap naar een eigen infrastructuur, net zoals buitensporige externe personeelskosten een extra aanwerving kunnen rechtvaardigen.

Een IT budget is meer dan een administratief proces

Beschouw het budget dus niet alleen als een administratief proces, maar als een validatie- en ondersteuningstool voor uw IT-strategie.
Als u niet beschikt over een formele of informele IT-strategie, is het budgetteringsproces een goede plek om te beginnen met het onderzoeken van verbeterpunten die de hoekstenen vormen van uw pogingen tot meer strategisch IT-beheer.

Blijf op de hoogte over Xperity en haar diensten

Volg ons op

LinkedinYouTube

Xperity by VGD

We help you digitalize.
Let’s get over IT!