DPO as a Service

Bent u als onderneming verplicht om een Data Protection Officer aan te stellen in het kader van de nieuwe wetgeving GDPR ?

GDPR en de DPO

Artikel 37 van de AVG bepaalt de gevallen wanneer een DPO of functionaris voor gegevensbescherming verplicht dient aangesteld te worden.

De Belgische Gegevensbeschermingswet van 30 juli 2018 heeft de aanwijzing van een DPO nog bijkomend verplicht in de volgende 2 gevallen, met inachtneming van het feit dat het gaat om verwerkingen van persoonsgegevens die een hoog risico inhouden:

  • Onderneming of instelling die verwerkingen doet voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
  • Privé bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt voor rekening van de federale overheid.
GDPR DPO as a service Xperity

Wat Xperity voor u kan betekenen in het kader van DPO as a service?

U beschikt niet over de expertise binnen uw bedrijf om deze rol op te nemen en zoekt iemand extern voor uw bedrijf?

  • Xperity kan u deze dienst aanleveren en beschikt binnen het team over verschillende profielen die reeds vandaag een mandaat hebben opgenomen bij Xperity klanten als DPO.
  • Xperity zal u als DPO adviseren bij het nemen van belangrijke beslissingen die een weerslag hebben op de gegevensbescherming en de naleving van de wetgeving.

Advies

Advies verstrekken aan het bestuur van de onderneming omtrent de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming

Bewustmaking

Bewustmaking creëren door opleidingen te organiseren voor het personeel.

Contactpersoon

Optreden als contactpersoon voor toezichthouders op het gebied van de GDPR.

Informeren

Betrokkenen informeren over de manier waarop hun gegevens worden gebruikt, over beschermingsmaatregelen die u als bedrijf genomen heeft. En hun informeren over hun rechten.

Blijf op de hoogte over Xperity en haar diensten

Volg ons op

LinkedinYouTube

Xperity by VGD

We help you digitalize.
Let’s get over IT!