ISO 27K informatie onderneming veiligheid

Bescherming van de gegevens in uw onderneming

Leestijd: 2 minuten De GDPR schrijft in artikel 32 voor dat bedrijven de nodige technische en organisatorische maatregelen moeten nemen om een hoog niveau van informatiebeveiliging te waarborgen. Hoewel er voorbeelden van beveiligingsmaatregelen en -controles worden genoemd, geeft de GDPR echter geen concrete richtsnoeren of gedetailleerde beschrijven hoe een aanvaardbaar niveau van deze maatregelen moet worden bereikt. Hierbij kan ISO27K helpen.

Adobe Flash

Valse Adobe updates installeren malware

Leestijd: 2 minuten
Veiligheidsexperts waarschuwen voor een nep Adobe Flash update, die op slinkse wijze cryptocurrency miner malware installeert. Deze nep update is zeer goed uitgekiend, aangezien deze werkt als een legitieme update en de software ook effectief bijwerkt. De malware circuleert reeds sinds het begin van deze zomer, maar recent is een piek merkbaar. Waakzaamheid is dus geboden.