Europa verhoogt druk op België inzake cybersecuritybeleid

Leestijd: 3 minuten Europa heeft een richtlijn uitgevaardigd die digitale netwerken beter moeten wapenen tegen aanvallen van hackers, de NIS-richtlijn. Deze richtlijn stelt een breed pakket maatregelen voor om de cybersecurity te verbeteren. Einddoel is ervoor te zorgen dat de EU-landen goed voorbereid zijn en klaar zijn om cyberaanvallen aan te pakken en erop te reageren. Dit door de aanwijzing van bevoegde autoriteiten en het opzetten van responsteams voor computerbeveiligingsincidenten (CSIRT’s). De lidstaten worden ook zoveel mogelijk gestimuleerd om samen te werken, zowel op strategisch als op technisch niveau.

experiment vrt facebook en ik

Experiment Xperity in “Facebook en ik” op Canvas

Leestijd: 5 minuten Gisterenavond werd op Canvas het eerste deel van het drieluik “Facebook en ik” uitgezonden. Een reportage ter ere van 15 jaar Facebook, gemaakt door Tim Verheyden. In deze aflevering werd gefocust op de verhouding van Facebook met onze privacy. Er werden onder meer kritische vragen gesteld in verband met het bijhouden van gegevens door Facebook en hun onverzadigbare datahonger. Hoe geraakt Facebook aan alle gegevens? En op welke wijze? De VRT redactie werd overspoeld met getuigenissen over advertenties die op Facebook worden getoond, vlak nadat men met iemand over een product heeft gesproken of iemand erover heeft gewhatsappt. Zou een hardnekkig gerucht dan toch waar zijn? Zou Facebook de microfoons van onze smartphones echt afluisteren en onze berichten op Whatsapp meelezen? Facebook zelf beweert van niet. Tim Verheyden wou de proef op de som nemen. Xperity stond VRT met plezier bij in het uitdenken, opzetten en controleren van dergelijk experiment.

facebook experiment xperity privacy

Xperity werkte mee aan Canvas drieluik “Facebook en ik”

Leestijd: 3 minuten Ter ere van de vijftiende verjaardag van het sociale media platform en internetgigant Facebook heeft Canvas een driedelige docu reeks gemaakt. In die reeks maakt VRT-journalist Tim Verheyden de balans op van 15 jaar Facebook. Tim gaat terug in de tijd om de ontstaansgeschiedenis van het medium onder de loep te nemen en analyseert de stand van zaken op heden, met hete hangijzers als de mondiale impact van Facebook op ons welzijn, privacy, democratie, enzovoort. In de eerste aflevering van deze avond (Canvas, 21u20) wordt ingezoomd op de impact van Facebook op de privacy van ons allen. Een topic dat ook Xperity in de ban houdt. Samen met Tim en zijn team hebben wij een experiment opgezet om een hardnekkig gerucht aan de werkelijkheid te toetsen: of Facebook ons afluistert en die gegevens vervolgens doorverkoopt aan adverteerders…

brexit

To Brexit or not to Brexit – no deal voor GDPR?

Leestijd: 3 minuten Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk haar verzoek tot het verlaten van de Europese Unie kenbaar gemaakt via het intussen welgekende artikel 50 VEU. Dit betekent dat alle unierechtelijke wetgeving niet meer van toepassing zal zijn op het Verenigd Koninkrijk op 30 maart 2019 om middernacht (“no-deal”), tenzij hierover een overeenkomst wordt geratificeerd (‘the deal’). Bij no-deal wordt het Verenigd Koninkrijk een derde land. Hoe zit dat juist? En wat zijn de implicaties voor ondernemingen hun persoonsgegevens in en naar het Verenigd Koninkrijk bij no-deal?

ISO 27K informatie onderneming veiligheid

Bescherming van de gegevens in uw onderneming

Leestijd: 2 minuten De GDPR schrijft in artikel 32 voor dat bedrijven de nodige technische en organisatorische maatregelen moeten nemen om een hoog niveau van informatiebeveiliging te waarborgen. Hoewel er voorbeelden van beveiligingsmaatregelen en -controles worden genoemd, geeft de GDPR echter geen concrete richtsnoeren of gedetailleerde beschrijven hoe een aanvaardbaar niveau van deze maatregelen moet worden bereikt. Hierbij kan ISO27K helpen.

data protection authority privacy dog teeth

OPINIE

Leestijd: 5 minuten
Recent werd de wet tot het oprichten van het informatieveiligheidscomité gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet past in het rijtje van andere wetgevende initiatieven, namelijk het omzetten van de GDPR in Belgische wetgeving, de Camerawet en de wet inzake de oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Adobe Flash

Valse Adobe updates installeren malware

Leestijd: 2 minuten
Veiligheidsexperts waarschuwen voor een nep Adobe Flash update, die op slinkse wijze cryptocurrency miner malware installeert. Deze nep update is zeer goed uitgekiend, aangezien deze werkt als een legitieme update en de software ook effectief bijwerkt. De malware circuleert reeds sinds het begin van deze zomer, maar recent is een piek merkbaar. Waakzaamheid is dus geboden.

Verkiezingstijd: burgers, laat uw stem gelden (tegen het drukwerk in uw brievenbus?)

Leestijd: 2 minuten
Wat als de politiek ook doorsijpelt in uw brievenbus? Wat als uw papiermand uitpuilt met persoonlijke geadresseerde tot zelfs gepersonaliseerde flyers van nobele (onbekende) lokale politici die hengelen naar uw stem? Was er niet zoiets als de GDPR? Nieuwe wetgeving die uw persoonsgegevens beter beschermt en het gebruik ervan in goede banen leidt?