ISO 27K informatie onderneming veiligheid

Bescherming van de gegevens in uw onderneming

Leestijd: 2 minuten De GDPR schrijft in artikel 32 voor dat bedrijven de nodige technische en organisatorische maatregelen moeten nemen om een hoog niveau van informatiebeveiliging te waarborgen. Hoewel er voorbeelden van beveiligingsmaatregelen en -controles worden genoemd, geeft de GDPR echter geen concrete richtsnoeren of gedetailleerde beschrijven hoe een aanvaardbaar niveau van deze maatregelen moet worden bereikt. Hierbij kan ISO27K helpen.